Оптоласерска техника

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Душан Стефановић

Имејл: dusan.stefanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: Уторак 13:00 – 14:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита