Организација производње

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Биљана Милутиновић

Имејл: biljana.milutinovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: