Организација рада у грађевинарству са менаџментом

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12: 00 – 13:00 / Уторак 10:00 – 11:00

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: