Organizacija rada u građevinarstvu sa menadžmentom

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 8

Profesor:

dr Aleksandra Marinković

Imejl: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Ponedeljak 12: 00 – 13:00 / Utorak 10:00 – 11:00

Asistent:

Milan Protić

Imejl: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: