Организација радова у грађевинарству са менаџментом

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Јелена Бијељић

Имејл: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00 / Уторак 12:00 – 13:00

Асистент:

Милан Протић

Имејл: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: