Organizacija radova u građevinarstvu sa menadžmentom

Studijski program: GRI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 3 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Jelena Bijeljić

Imejl: jelena.bijeljic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Ponedeljak 12:00 – 13:00 / Utorak 12:00 – 13:00

Asistent:

Milan Protić

Imejl: milan.protic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: