Osnovi elektronike

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 6

Profesor:

mr Danijela Aleksić

Imejl: danijela.aleksic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 104

Termin konsultacija: Ponedeljak 15:00 – 16:00