Основи елекронике

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

мр Данијела Алексић

Имејл: danijela.aleksic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 104

Термин консултација: Понедељак 15:00 – 16:00