Osnovi elektrotehnike 1

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 8

Profesor:

dr Dejan Blagojević

Imejl: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 107

Termin konsultacija:

Asistent:

dr Nataša Nešić

Imejl: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: