Основи електротехнике 1

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Дејан Благојевић

Имејл: dejan.blagojevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 107

Термин консултација:

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: