Osnovi elektrotehnike 1

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: I

Broj časova: 3 + 3 + 0

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Dejan Blagojević

Imejl: dejan.blagojevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 107

Termin konsultacija: Sreda 13:00 - 14:00

Asistent:

dr Nataša Nešić

Imejl: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: Utorak 10:00 - 11:00