Osnovi elektrotehnike 2

Studijski program: KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Nataša Nešić

Imejl: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija:

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

OETH2, primer 1. kolokvijuma, 7.4.2020