Основи електротехнике 2

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација:

Задаци са колоквијума и испита

ОЕТХ2, пример 1. колоквијума, 7.4.2020