Osnovi elektrotehnike 2

Studijski program: SRT

Status predmeta: Izborni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Nataša Nešić

Imejl: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: Utorak 10:00 - 11:00

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

OETH2, primer 1. kolokvijuma, 7.4.2020