Основи менаџмента

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

– Select –

Имејл: x@x.com

Телефон:

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита