Основи програмирања

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: II

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација: