Основи програмирања

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 1 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Мирко Косановић

Имејл: mirko.kosanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 103

Термин консултација:

Асистент:

Милош Косановић

Имејл: milos.kosanovic.ni@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Primer blanketa za II kolokvijum 2020
Primer blanketa za I kolokvijum 2020