Основи рачунарске технике

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Асистент:

Милан Савић

Имејл: milan.savic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Среда 12:00 - 13:00