Osnovi računarske tehnike

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Miloš Stojanović

Imejl: milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija:

Asistent:

Milan Savić

Imejl: milan.savic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: