Основи рачунарске технике

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 14:00 - 15:00

Асистент:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 12:00 – 13:00

Асистент:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Понедељак 13:00 – 14:00