Основи рачунарске технике

Студијски програм: СРТ КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Зоран Величковић

Имејл: zoran.velickovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација:

Асистент:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација:

Асистент:

др Славимир Стошовић

Имејл: slavimir.stosovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: