Основи телекомуникација

Студијски програм: КОТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: II

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Срђан Јовковић

Имејл: srdjan.jovkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 102

Термин консултација: Среда 11:00 – 12:00

Асистент:

Милан Савић

Имејл: milan.savic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Среда 12:00 - 13:00