Osnovi telekomunikacija

Studijski program: KOT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: II

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Srđan Jovković

Imejl: srdjan.jovkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 102

Termin konsultacija: Sreda 11:00 – 12:00

Asistent:

Milan Savić

Imejl: milan.savic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: Sreda 12:00 - 13:00