Оспособљавање кандидата за возаче

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7