Оспособљавање кандидата за возаче

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Дејан Богићевић

Имејл: dejan.bogicevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Уторак 11:00 - 12:00