Otpornost materijala

Studijski program: INI

Status predmeta: Obavezni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 5

Profesor:

dr Miloš Ristić

Imejl: milos.ristic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 118

Termin konsultacija: Sreda 11:00 - 12:00

Asistent:

Jelena Bijeljić

Imejl: jelena.bijeljic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 120

Termin konsultacija: Četvrtak 12:00 – 13:00