Паркирање и јавне гараже

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 7

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита