Паркирање и терминали у друмском саобраћају

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 4 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Дејан Богићевић

Имејл: dejan.bogicevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Асистент:

др Душан Радосављевић

Имејл: dusan.radosavljevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати 2. колоквијума 2020

Резултати испита