Parkiranje i terminali u drumskom saobraćaju

Studijski program: DRS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: III

Broj časova: 3 + 4 + 0

Broj ESPB: 8

Profesor:

dr Dejan Bogićević

Imejl: dejan.bogicevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 106

Termin konsultacija: Utorak 11:00 - 12:00

Asistent:

dr Dušan Radosavljević

Imejl: dusan.radosavljevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 106

Termin konsultacija: Utorak 12:00 – 13:00

Predavanja

Vežbe

Literatura

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma

Rezultati 2. kolokvijuma 2020

Rezultati ispita