Планирање саобраћаја

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Павле Гладовић

Имејл:

Телефон: 018 588 211 lokal 106

Термин консултација:

Асистент:

др Владимир Поповић

Имејл: vladimir.popovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Четвртак 13:00 - 14:00

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума