Планирање саобраћаја

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Владимир Поповић

Имејл: vladimir.popovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Четвртак 13:00 - 14:00

Асистент:

Јован Мишић

Имејл: jovan.misic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Петак 11:00 - 12:00

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита