Планирање саобраћаја

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Изборни

Семестар: V

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Владимир Поповић

Имејл: vladimir.popovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Асистент:

Јован Мишић

Имејл: jovan.misic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација:

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита