Пословне комуникације

Студијски програм: ИНИ ЗЖС ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Марија Боранијашевић

Имејл: marija.boranijasevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 10:00 – 11:00