Пословне комуникације

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

др Даница Милошевић

Имејл: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: