Poslovne komunikacije

Studijski program: INI

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 0 + 0

Broj ESPB: 4

Profesor:

dr Danica Milošević

Imejl: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: