Пословне комуникације

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

мр Даница Милошевић

Имејл: danica.milosevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Понедељак 13:00 – 14:00