Пословни енглески језик

Студијски програм:

Статус предмета: Изборни

Семестар: I

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 7

Професор:

др Даница Милошевић

Имејл: danica.milosevic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Четвртак 12:00 – 13:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита