Примена микроконтролера

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 2 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Зоран Миливојевић

Имејл: zoran.milivojevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: Понедељак 10:00 - 11:00

Асистент:

др Наташа Нешић

Имејл: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 105

Термин консултација: Уторак 10:00 - 11:00