Primena mikrokontrolera

Studijski program: SRT KOT

Status predmeta: Izborni

Semestar: V

Broj časova: 2 + 1 + 1

Broj ESPB: 7

Profesor:

dr Zoran Milivojević

Imejl: zoran.milivojevic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: Ponedeljak 10:00 - 11:00

Asistent:

dr Nataša Nešić

Imejl: natasa.nesic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 105

Termin konsultacija: Utorak 10:00 - 11:00