Примењени истраживачки рад

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 0 + 0 + 0

Број ЕСПБ: 6

Предавања

PIR MKT 2020
PIR MKT 2020 TEST

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита