Процена утицаја на животну средину

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Четвртак 15:00 - 16:00

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Среда 10:00 - 11:00

Предавања

предавање

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита