Процена утицаја на животну средину

Студијски програм: ЗЖС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 4

Професор:

мр Слађана Недељковић

Имејл: sladjana.nedeljkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Асистент:

Наталија Тошић

Имејл: natalija.tosic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација:

Предавања

предавање

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита