Програмирање нумерички управљаних система

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: VI

Број часова: 2 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита