Програмски алати за развој софтвера

Студијски програм: МКТ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 3 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита