Programski jezici 2

Studijski program: SRT

Status predmeta: Obavezni

Semestar: III

Broj časova: 2 + 2 + 1

Broj ESPB: 8

Profesor:

dr Miloš Stojanović

Imejl: milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211

Termin konsultacija: Ponedeljak 12:00 – 13:00