Производне технологије 1

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 13:00 - 14:00