Производне технологије 2

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: V

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Петар Ђекић

Имејл: petar.djekic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: Уторак 13:00 - 14:00

Предавања

Predavnja PT-2 od 1 do 5

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита