Пројектовање објеката високоградње

Студијски програм: ГРИ

Статус предмета: Изборни

Семестар: III

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 5

Професор:

др Александра Маринковић

Имејл: aleksandra.marinkovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: