Projektovanje objekata

Studijski program: GRI

Status predmeta: Izborni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Aleksandra Marinković

Imejl: aleksandra.marinkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Petak 16:00 - 17:00, Utorak 10:00 - 11:00