Пројектовање помоћу рачунара

Студијски програм: СРТ

Статус предмета: Изборни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 0 + 1

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Стојановић

Имејл: milos.stojanovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211

Термин консултација: