Пројектовање технолошких процеса

Студијски програм:

Статус предмета: Обавезни

Семестар: I

Број часова: 3 + 3 + 0

Број ЕСПБ: 8

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација: Среда 11:00 - 12:00

Предавања

Вежбе

Литература

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума

Резултати испита