Путеви

Студијски програм: ДРС

Статус предмета: Обавезни

Семестар: IV

Број часова: 2 + 2 + 0

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Ненад Стојковић

Имејл: nenad.stojkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Уторак 11:00 – 12:00

Асистент:

Јован Мишић

Имејл: jovan.misic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 106

Термин консултација: Петак 11:00 - 12:00

Задаци са колоквијума и испита

Резултати колоквијума