Putevi

Studijski program: DRS

Status predmeta: Obavezni

Semestar: IV

Broj časova: 2 + 2 + 0

Broj ESPB: 6

Profesor:

dr Nenad Stojković

Imejl: nenad.stojkovic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 117

Termin konsultacija: Utorak 11:00 – 12:00

Asistent:

Jovan Mišić

Imejl: jovan.misic@vtsnis.edu.rs

Telefon: 018 588 211 lokal 106

Termin konsultacija: Petak 11:00 - 12:00

Zadaci sa kolokvijuma i ispita

Rezultati kolokvijuma