Рачунарска графика

Студијски програм: ИНИ

Статус предмета: Обавезни

Семестар: III

Број часова: 2 + 0 + 2

Број ЕСПБ: 6

Професор:

др Милош Ристић

Имејл: milos.ristic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 118

Термин консултација:

Асистент:

др Милан Павловић

Имејл: milan.pavlovic@akademijanis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 120

Термин консултација: